Lezingen en training

Met veel plezier geef ik lezingen en training op het gebied van extreme physiology, duikgeneeskunde en anesthesiologie. (Zie lectures)

Wilt u een bijzondere afsluiting van uw medisch congres of bijeenkomst. Even heel iets anders…. Neem dan contact op met mij.

Bijvoorbeeld lezingen over de fysiologie en pathologie op het scheidsvlak van de geneeskunde en biologie zoals thermofysiologie op een reddingsvlot, de fysiologie van duikende zoogdieren of evolutiebiologie en humane geneeskunde. Maar desgewenst ook een lezing over extreme physiology passend bij het thema van het congres.